A. Jakubowski

ADAM JAKUBOWSKI

Witam na mojej stronie domowej. Jestem profesorem zwyczajnym na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pełnię funkcję kierownika Katedry Teorii Prawdopodobieństwa i Analizy Stochastycznej oraz jestem członkiem Pracowni Metod Numerycznych i Przetwarzania Sygnałów i Obrazów.


Adam Jakubowski (Mail to: adjakubo@mat.umk.pl)
Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Chopina 12/18, 87-100 Toruń
tel. +(0 56) 611-29-52, fax +(0 56) 611-29-87