Przekształcanie danych - funkcje zmiennych

Pakiet SPSS pozwala tworzyć funkcje od zmiennych zawartych w arkuszu. Wybierz z menu: Przekształcenia / Oblicz wartości.... Dostaniesz w wyniku okno, pozwalające definiować Ci nowe zmienne, ktore powstają z przekształcenia starych. Oto lista podstawowych funkcji dostępnych w pakiecie SPSS: funkcje.pdf.

Ćwiczenie: Otwórz plik Generalny Sondaż Społeczny USA 1991.sav. Utwórz zmienną age2, która będzie określała, danego respondenta jako 20-, 30-, 40-, itd.-latka.

Ćwiczenie: Z pliku Generalny Sondaż Społeczny USA 1991.sav wybierz zmienne sex, age, sibs i umieść je w nowym pliku sondaz.sav. Utwórz zmienną rok_ur o etykiecie ,,rok urodzenia''. Na podstawie zmiennej age utwórz zmienną o nazwie wiek w następujący sposób: ,,młody'', gdy age jest mniejszy bądź równy niż 30 (kod 1), ,,średni'', gdy age jest z przedziału od 31 do 60 (kod 2), ,,stary'', gdy age jest większy bądź równy 61 (kod 3).

Zadanie 6. W pliku Dane o zatrudnieniu.sav utwórz nową zmienną o nazwie zarob, która jest równa różnicy pomiędzy zarobki i zar_pocz podzielonej przez zar_pocz i pomnożonej przez 100.
Przekoduj zmienną zarobki na zmienną wysokosc w następujący sposób:


Powrót do strony SPSS | Agregacja danych