logo stochastyka na umk

Joanna Karłowska-Pik

Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Analizy Stochastycznej, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
kostki

Skrypty, kursy, szkolenia

 • ,,Wizualizacja wyników badań''
  Prezentacja | dane.sav | dane.xlsx
 • ,,Statystyka i eksploracja danych. Ćwiczenia i zadania''
  skrypt
 • ,,Matematyka finansowa w pakiecie Matlab''(kurs przygotowany wraz z Bartoszem Ziemkiewiczem)
  lato 2010
 • ,,Podstawy posługiwania się programem IBM SPSS Statistics''
  kurs
 • ,,Teoria miary i całki Lebesgue'a''
  skrypt
 • ,,Podstawy statystyki i obsługa SPSSa na przykladach z ekonomii'' - kurs letni dla studentów studiów zamawianych na kierunku Matematyka w ekonomii i finansach
  lato 2009
 • ,,Tworzenie dydaktycznych stron www'' - Internetowe Studia Podyplomowe ,,Nauczanie na odległość''
  2007/08

Materiały dydaktyczne - studia dzienne

 • Od roku akademickiego 2012/13 wszystkie materiały dydaktyczne zamieszczane są na wydziałowej platformie Moodle.
 • Ćwiczenia z przedmiou ,,Rachunek prawdopodobieństwa'' dla II roku Matematyki stosowanej
  zima 2018
 • ,,Kurs wyrównawczy - analiza matematyczna'' dla I roku Matematyki
  2010/11
 • Ćwiczenia z przedmiotu ,,Statystyka matematyczna'' dla II roku Matematyki i ekonomii III roku Matematyki (specjalność ,,Matematyka w ekonomii i finansach'')
  lato 2011 | lato 2010
 • Ćwiczenia z przedmiotu ,,Statystyka i eksploracja danych'' dla I roku studiów II stopnia na kierunku Informatyka
  zima 2010 | zima 2009
 • Ćwiczenia z przedmiotu ,,Wstęp do statystycznej analizy danych'' dla III roku Informatyki
  lato 2009
 • Ćwiczenia z przedmiotu ,,Procesy stochastyczne'' (przedmiot do wyboru)
  lato 2009 | lato 2008
 • Ćwiczenia z przedmiotu ,,Rachunek Prawdopodobieństwa" dla III roku Matematyki
  zima 2012 | zima 2008 | zima 2007 | zima 2006
 • Ćwiczenia z przedmiotu ,,Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka Matematyczna" dla IV roku Informatyki
  2008/09 | 2007/08 | 2006/07
 • Ćwiczenia z przedmiotu ,,Podstawy Przetwarzania Sygnałów'' (do 2005 roku ,,Podstawy matematyczne przetwarzania sygnałów i obrazów'', do 2003 roku ,,Analiza fourierowska i sygnały losowe'') dla IV roku Informatyki
  zima 2007 | zima 2006 | lato 2005 | lato 2004 | lato 2003 | zima 2001
 • Ćwiczenia z przedmiotu ,,Miara i prawdopodobieńswo'' dla III roku Informatyki
  zima 2004 | zima 2003 | zima 2002
 • Ćwiczenia z przedmiotu ,,Miara i prawdopodobieństwo'' dla III roku Matematyki
  2004/05 | 2003/04 | 2002/03 | 1999/2000
 • Ćwiczenia z przedmiotu ,,Wstęp do matematyki'' dla I roku Matematyki
  zima 2004
 • Ćwiczenia z przedmiotu ,,Statystyka'' dla III roku Informatyki
  lato 2002

Materiały dydaktyczne - studia zaoczne

 • Ćwiczenia z przedmiotu ,,Elementy logiki i teorii mnogości'' dla I roku studiów zaocznych na kierunku Informatyka
  2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 | 2005/06 | 2004/05 | 2003/04
 • Ćwiczenia z przedmiotu ,,Statystyka'' dla III roku studiów zaocznych na kierunku Informatyka (ćwiczenia z wykorzystaniem pakietu SPSS)
  2008/09 | 2007/08 | 2004/05 | 2003/04
 • Ćwiczenia z przedmiotu ,,Komputerowa analiza danych'' dla I roku uzupełniających studiów zaocznych na kierunku Informatyka (ćwiczenia z wykorzystaniem pakietu SPSS)
  2007/08 | 2006/07 | 2005/06 | 2004/05
 • Ćwiczenia z przedmiotu ,,Analiza matematyczna'' dla I roku studiów zaocznych na kierunku Informatyka
  2004/05 | 2003/04 | 2002/03

Inne

 • Ćwiczenia z pakietem SPSS dla II roku Ochrony środowiska
  zima 2001